INTERNATIONALES THEATERINSTITUT / MIME CENTRUM BERLIN

MEDIATHEK

FÜR TANZ

UND THEATER

MCB-BK-11960

Centre de Documentació i Museu de les Arts Escèniques. Institut del Teatre = Documentation Centre and Museum of Performing Arts. Institut del Teatre - 100 Institut del Teatre 1913-2013


Beschreibung

Powered by Froala Editor

Inhaltsverzeichnis

L’INSTITUT DEL TEATRE, PLATAFORMA POLIÈDRICA                         7

Jordi Font

Director General


QUÈ HAURIA D E SER UN CENTRE DE DOCUMENTACIÓ/

MUSEU DE LES ARTS ESCÈNIQ UES AL SEGLE XXI?                           11

Mercè Saumell

Cap de Serveis Culturals


EL MAE: OBJECT IUS, SERVEIS I COL·LECCIONS                                 23

Anna Valls

Directora del Centre de Documentació i Museu

de les Arts Escèniques


LES TIC COM A FONT DE MILL ORA CONTÍNUA                                     39

Roger Guasch

Responsable Projecte TIC del Centre de Documentació i

Museu de les Arts Escèniques


THE INSTITUT DEL TEATRE,MULTIFACETED PLATFORM                     65

Jordi Font

Director General


WHAT SHOULD A 21ST CENTURY

DOCUMENTATIONCENTRE/MUSEUM

OF THE PERFORMING ARTS BE LIKE?                                                       69

Mercè Saumell

Head of Cultural Services


THE MAE: OBJECTIVES, SERVICES AND COLLECTIONS                      89

Anna Valls

Director of the Documentation Centre and

Museum of the Performing Arts


ICT AS A SOURCE OF CONTINUOUS IMPROVEMENT                            97

Roger Guaschict

Project Manager of the Documentation Centre and

Museum of the Performing Arts

Powered by Froala Editor

Standorte
MCB
ISBN
978-84-695-8033-2
Erscheinungsdatum
01.07.2013
Erscheinungsort
Barcelona
Sprachen
Cat - En